Regulament

1. Preţul cursului
1.1 Centrul Cultural German Sibiu oferă cursuri standard, de weekend şi cursuri speciale (v. Pct. 1.4 şi 1.5) de limbă germană. Toate cursurile standard şi de weekend cuprind 60 UD* fiecare şi costă 700 RON, la plata integrală a cursului, respectiv 720 RON, la plata în rate. Ratele sunt 500 RON şi 220 RON. Suportul de curs în original este inclus în preţ. Un curs se organizează dacă se formează o grupă de minimum 10 persoane.
1.2 Studenţii şi elevii beneficiază în baza unei adeverinţe de la şcoală / facultate, pentru toate formatele de curs, de 40 RON reducere la plata integrală.
1.3 A doua rată (220 RON) se achită până în a cincea săptămână de curs. În caz de nerespectare a condiţiilor sus menţionate, cursantul va fi exclus de la curs şi nu va obţine adeverinţa de participare la cursul de germană.
1.4 Preţul unui curs de conversaţie / gramatică este de la 350 RON.  Taxa de curs se achită integral la înscriere. Acest format de curs cuprinde min. 18 UD*.
1.5 Cursuri speciale (Pregătire examen, Germana pentru cadre medicale, etc.) se organizează dacă se formează o grupă de minimum 10 persoane. Informaţii se primesc la biroul de cursuri.
1.6 Cursantul trebuie să ceară pentru fiecare plată un bon fiscal ca dovadă a plăţii, bon pe care se obligă să îl păstreze.
1.7 Cursantul trebuie să plătească preţul total al cursului indiferent de momentul la care se înscrie.
1.8 Taxa de curs achitată se restituie integral, doar în cazul în care grupa de curs nu se constituie.
1.9 În cazuri de boală gravă, incidente neprevăzute în familie, taxa de curs achitată se restituie parțial, calculându-se numărul de ședințe care au avut loc până în momentul anunțării în scris a retragerii. Suma calculată la momentul anunțării în scris a retragerii se va returna beneficiarului doar pe baza bonului fiscal în original emis, şi a documentului doveditor (adeverință de la medic etc.), exclusiv costul manualului care intră la înscriere în preţul cursului. Dacă manualul de curs achitat este nou, se poate returna şi contravaloarea acestuia. Dacă manualul prezintă semne de uzură, cursantul nu poate avea pretenţia de returnare a costurilor manualului. În momentul retragerii de la curs, manualul (indiferent dacă este scris sau nu) se restituie Centrului Cultural German Sibiu.
1.10 Retragerea de la curs mai este posibilă şi pe parcursul celor două săptămâni de înscrieri sau pe parcursul primei săptămâni de curs (până cel târziu la data de 19.04.2019) în condiţiile reţinerii unei taxe administrative de 20% calculate la preţul integral al cursului. Condiţie: Notificarea în scris la adresa cursuri@ccgsibiu.ro şi returnarea manualului.
1.11 Situaţii precum planificarea greşită din partea cursantului a timpului alocat cursului de limbă germană, modificarea programului de lucru sau studiu, delegaţii neprevăzute de la locul de muncă şi excursii, dar nu numai, nu se încadrează în cazurile menţionate la pct. 1.8, 1.9, 1.10 şi nu constituie motive pentru returnarea integrală sau parţială a taxei de curs. În asemenea situaţii cursantul nu poate avea pretenţia la restituirea taxei de curs, sau transferarea sumei achitate în contul unui curs viitor.
1.12 Taxa de curs achitată pentru ocuparea unui loc în modulul de primăvară 2019 nu poate fi folosită pentru participarea la un modul viitor.
1.13 Taxa de curs poate fi achitată doar la biroul de cursuri al Centrului Cultural German Sibiu sau prin virament bancar, dacă un reprezentant al acestuia şi-a dat acordul în scris (prin e-mail) în legătură cu ocuparea unui loc în grupa solicitată de cursant. Persoanelor, care achită cursul prin virament bancar fără acordul în scris al Centrului Cultural German Sibiu, li se va returna suma plătită în minimum două, maximum cinci săptămâni, exclusiv prin virament bancar, mai puţin comisioanele bancare aferente acestor tranzacţii. În cazul în care nu există un cont spre care să fie transferată suma, este exclusiv de datoria cursantului să ia legătura cu Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu și să transmită informațiile necesare, respectând condițiile acestui regulament.

2. Durata şi orarul cursului                                   
2.1 Cursurile standard din timpul săptămânii şi cele de weekend din modulul de primăvară 2019 vor începe în data de 13.04.2019 (cursurile de weekend), 15.04.2019 (cursurile de luni+miercuri) şi 16.04.2019 (cursurile de marți+joi) şi se vor încheia cel târziu pe data de 29.06.2019. În săptămâna 29.04-3.05.2019 nu vor avea loc cursuri.
2.2 Durata cursului este de 11 (unsprezece) săptămâni, şedinţele de curs desfăşurându-se după cum urmează:
-    Luni şi miercuri / sau marţi şi joi, orele 8:30 – 11:00 / 18:00 – 20:30, 3 (trei) UD* (a câte 45 de minute fiecare) şi 15 minute pauză, sau luni, marți și joi, orele 16:15 – 17:45,  2 (două) UD* (a câte 45 de minute fiecare), fără pauză.
-    Sâmbăta, orele 9:00 – 14:00, 6 (şase) UD* (a câte 45 de minute fiecare) şi două pauze a câte 15 minute fiecare.
Orarul cursurilor variază în funcţie de nivel. Astfel anumite cursuri / niveluri se pot frecventa doar în anumite zile şi intervaluri orare.
2.3 Durata cursului de conversaţie este stabilită unilateral de Centrul Cultural German Sibiu. Cursul de conversaţie se formează doar dacă se înscrie numărul minim de persoane necesar formării unei grupe.
2.4 În cazuri excepţionale, la cererea în scris a unui cursant se poate organiza orice fel de curs din oferta Centrului Cultural German Sibiu, conform listei de preţuri afişate în biroul de cursuri. Orarul îl stabileşte unilateral Centrul Cultural German Sibiu.

3. Înscrierea la cursul de germană
3.1 Se consideră înscrise la curs doar persoanele care până la sfârşitul perioadei de înscriere (12.04.2019) au achitat integral taxa de curs sau prima rată.
3.2 Cursantul va completa formularul de înscriere cu datele personale din cartea de identitate şi declară pe propria răspundere că datele personale din formularul de înscriere sunt complete şi corecte. Pentru înscriere este necesară o copie a cărții de identitate.
3.3 Cursanţii care au absolvit la Centrul Cultural German Sibiu cel puţin un modul, vor prezenta la înscriere adeverinţa de la absolvirea ultimului modul.

4. Teste de încadrare
Testele de încadrare au loc (cu programare cu cel puțin 24 ore înainte de desfășurarea testelor) în perioada 2-12.04.2019, începând cu ora 15:00. Testul cuprinde o parte scrisă şi o parte orală. În funcţie de numărul candidaţilor, testul poate dura până la trei ore. Pentru detalii suplimentare consultaţi Regulamentul de participare la testul de încadrare. Centrul Cultural German Sibiu își rezervă dreptul de a nu organiza teste de încadrare, în cazul în care nu se înscrie numărul minim de persoane necesar.

5. Suportul de curs
5.1 Pentru nivelurile A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B1+, B2.1, B2.2, C1.1 şi C1.2 suportul de curs original este inclus în preţul cursului.
5.2 Cursantul are obligaţia de a veni la curs cu materialele în original încă din prima zi de curs.
5.3 Conform legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, participarea la curs fără manuale originale este interzisă. Astfel, xeroxarea integrală şi distribuirea materialelor de curs este interzisă.
5.4 Manualul conţine un program maximal; anumite elemente vor fi omise, înlocuite sau indicate ca fiind facultative. Manualul face parte din suportul de curs oferit de Centrul Cultural German Sibiu și nu se poate achiziționa separat din cadrul sau din afara instituției.
5.5 Încurajăm toţi participanţii la cursul de germană să lucreze, inclusiv la curs, cu dicţionare proprii (Român-German, German-Român pentru nivelurile A1 şi A2, Dicţionar Explicativ al Limbii Germane pentru nivelurile B1-C2).

6. Evaluare şi teste de final de curs
6.1 Evaluarea cursantului pe perioada cursului este obligatorie. Pentru nivelurile A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B1+, B2.1, B2.2 Centrul Cultural German Sibiu pregătește teste de final de modul. Pentru nivelurile C1.1, C1.2, C1.3 evaluarea cursantului se face exclusiv la curs. Absența de la mai multe întâlniri a cursantului poate influența punctajul obținut la finalul cursului. Persoanele care nu realizează minim 70% din totalul punctajului conform sistemului de testare / evaluare, nu vor putea trece la următorul nivel de curs. Persoanele care nu realizează minimum 70% din punctajul maxim, sau care nu se prezintă la evaluarea stabilită cu grupa în prealabil, se pot prezenta o singură dată la o dată stabilită de comun acord cu cadrul didactic la un test de evaluare în regim de restanţă. Informaţii se primesc la biroul de cursuri.
6.2 Persoanele care doresc să continue cu modulul următor, dar care nu au obţinut punctajul minim la testul de evaluare de la sfârşitul modulului anterior și nici la reevaluare, se pot prezenta la o dată ulterioară la un test de încadrare. Cursantul are obligaţia de a se informa cu privire la data organizării acestor teste şi de a se programa la ele. Pentru a putea participa la testul de încadrare, cursantul trebuie să dovedească faptul că nu a promovat evaluarea şi reevaluarea. În aceste condiţii se percepe o taxă de participare la testul de încadrare de 100 RON. În cazul în care a trecut mult timp de la participarea la un curs de germană nu este exclusă posibilitatea ca persoana să fie încadrată la un nivel inferior celui pe care l-a urmat ultima dată.
6.3 Cursanţii care nu participă nici la testul de final, nici la reevaluarea stabilită la o dată ulterioară terminării cursului de către coordonatoarea departamentului lingvistic a Centrului Cultural German Sibiu, pot susţine testul la o dată ulterioară contra unei taxe de 100 RON.7. Prima zi de curs
În prima zi de curs participanţii se vor prezenta cu 10 minute mai devreme de începutul cursului la sediul Centrului Cultural German Sibiu (Str. Mitropoliei 16) unde vor avea loc cursurile, pentru a-şi găsi sala de curs.

8. Studiul individual şi participarea la curs
8.1 Standardele noastre de predare şi metoda comunicativă presupun o bună sedimentare a cunoştinţelor asimilate în curs prin studiu individual acasă. Astfel participanţilor care parcurg 6 UD*/săptămână în curs, li se recomandă să acorde încă 6 UD*/săptămână studiului individual acasă. Cursurile de limbă germană organizate de Centrul Cultural German Sibiu se desfășoară preponderent în limba germană, acestea fiind structurate pe nivelurile de limbă recomandate de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, punându-se accent pe comunicare. 
8.2 Temele fac parte din studiul individual şi sunt obligatorii. Dacă un cursant alege să nu predea teme şi să nu exerseze acasă individual, acest lucru va influenţa progresele şi evoluţia sa pe parcursul cursului şi se va oglindi în calificativul obţinut la final de modul. În lipsa studiului individual suficient al cursantului cadrul didactic nu poate fi făcut răspunzător.
8.3 Cursanţii sunt responsabili pentru progresele lor, pentru comunicarea cu cadrul didactic şi pentru activitatea din timpul cursului. Cursantul are obligaţia să colaboreze cu profesoara, să solicite explicaţii suplimentare dacă este necesar şi să comunice punctual eventuale nereguli sesizate în curs coordonatoarei de cursuri. Cursantul are dreptul să solicite informaţii cu privire la metodele didactice atât profesoarei cât şi coordonatoarei de cursuri în cadrul programului cu publicul. Cursantul ia la cunoştinţă, că feedback-ul cu privire la curs şi profesoară (mai ales sesizări şi reclamaţii) transmise cu întârziere coordonatoarei de cursuri, pot avea efect întârziat sau deloc vizibil la cursul în desfăşurare.
8.4 Cursantul nu poate pretinde schimbarea metodei de predare, indiferent de motivul sau statutul acestuia.

9. Adeverinţa de participare
Adeverinţa de participare se eliberează doar persoanelor care au participat la minimum 70% din cursul la care s-au înscris. Adeverinţa nu are valoare de diplomă, fiind valabilă un an de la data emiterii. Adeverinţa de participare sau orice alt fel de documente se eliberează în termen de maximum zece zile. Nu se eliberează adeverinţe de participare în dublu exemplar sau care sunt mai vechi de un an. Pentru obţinerea unui certificat lingvistic recunoscut internaţional şi valabil toată viaţa cursanţii sunt încurajaţi să participe la examenele Goethe-Institut începând cu nivelul A1. Informaţii se primesc la biroul de cursuri.

10. Diverse
10.1 Centrul Cultural German Sibiu îşi rezervă dreptul de a schimba de la un modul la altul sala şi zilele de curs, precum şi profesoara. De asemenea Centrul Cultural German Sibiu își rezervă dreptul de a schimba profesoara în timpul modulului aflat în desfășurare sau de a găsi un înlocuitor în cazul în care profesoara căreia i s-a atribuit cursul inițial nu poate fi prezentă la una sau mai multe ședințe, din diverse motive;
10.2 Centrul Cultural German Sibiu își rezervă dreptul de permite prezența la curs, în program de asistare, a profesorilor/profesoarelor aflate în training, lucru cu care cursantul se declară de acord.
10.3 Centrul Cultural German Sibiu îşi rezervă dreptul de a anula un curs, dacă în perioada de înscrieri nu s-a format o grupă de minim 10 persoane.
10.4 Există un număr maxim de cursanţi/grupă. Numărul este stabilit luându-se în considerare și capacitatea sălii de curs. Conform standardelor Goethe-Institut într-o grupă nu pot participa mai mult de 16 cursanţi.
10.5 Se interzice fumatul în incinta Centrului Cultural German Sibiu.
10.6 Cursantul nu va influența negativ desfășurarea cursului prin folosirea unui limbaj neadecvat sau deranjarea celorlalți cursanți și a cadrului didactic.
10.7 Cursantul se obligă să respecte orarul de curs. Întârzierea şi/sau neparticiparea la una sau mai multe şedinţe se face pe propria răspundere.
10.8 În cazul în care lipseşte de la curs, cursantul trebuie să recupereze individual lecţiile parcurse. Este de datoria cursantului să îşi procure lecţiile de la colegi în caz de absenţe. După ce revine la curs cursantul poate adresa întrebări profesoarei la începutul/sfârşitul şedinţei de curs sau în pauză cu privire la chestiuni recuperate individual; profesoara poate oferi ajutor şi prin e-mail, dacă un cursant solicită explicit acest lucru.
10.9 Păstrarea calităţii cursurilor este asigurată prin asistări la cursuri din partea conducerii departamentului lingvistic şi a instituţiei, precum şi prin schimbul de experienţă al profesoarelor (asistarea reciprocă la curs). Cursantul se declară de acord cu aceste proceduri.
10.10 Cursantul nu va umbla la prize, aparate electrice, iluminat sau calorifere din proprie iniţiativă. În cazul unor defecţiuni sau modificări necesare va anunţa imediat profesoara sau coordonatoarea departamentului lingvistic.
10.11 Este interzisă oferirea de cadouri, bacşiş sau atenţii profesoarelor şi/sau angajaţilor Centrului Cultural German Sibiu.
10.12 Persoanele care doresc să îşi exprime părerea vis-á-vis de activitatea Centrului Cultural German Sibiu/a SCRG Sibiu o pot face în scris, depunând înscrisul în cutia care se află la intrarea principală a instituţiei. În cazul reclamaţiilor scrise, reprezentanţii Centrului Cultural German Sibiu/a SCRG Sibiu  se obligă ca în interval de 30 zile lucrătoare să trimită un răspuns în scris reclamantului, dacă acesta îşi menţionează numele şi adresa poştală la care poate fi contactat. În cazul reclamaţiilor orale din partea participanţilor la cursurile organizate de Centrul Cultural German Sibiu/SCRG Sibiu, persoana de contact este după caz cadrul didactic în a cărui grupă cursantul se află, sau coordonatoarea Departamentului Lingvistic în perioadele în care nu se ţin cursuri. În cazul în care reclamaţia nu se soluţionează la acest nivel, reclamantul are posibilitatea de a se adresa în scris conducerii Centrului Cultural German Sibiu/a SCRG Sibiu. Aceasta se obligă ca în interval de 30 zile lucrătoare să trimită un răspuns în scris reclamantului, dacă acesta îşi menţionează numele şi o adresă poştală la care poate fi contactat.
10.13 Cursantul consimte ca Centrul Cultural German Sibiu să utilizeze datele de contact (număr telefon și/sau adresă e-mail) furnizate la înscriere în vederea realizării procesului de comunicare între Centrul Cultural German Sibiu și cursant. Nefurnizarea datelor de contact (număr de telefon și/sau adresă de e-mail) conduce la imposibilitatea înscrierii la curs.
10.14 Măsuri nou introduse, ce privesc siguranța cursanților, ale cadrelor didactice și/sau a angajaților SCRG Sibiu sau orice fel de informații noi de interes general, vor fi aduse la cunoștința cursanților prin trimiterea unui e-mail și prin afișarea unui mesaj în acest sens pe panourile de plută din fiecare sală de curs. Cursantul are obligația de a se informa din proprie inițiativă cu privire la aceste schimbări verificând periodic anunțurile de pe panourile de plută.
10.15 Pe lângă bonul fiscal de casă emis, doresc o factură pentru acest curs spre decontare de către angajator / firmă:         Da □    Nu □   


 
 
Centru de Examinare al Goethe-Institut

Informaţii actuale

Heike Matthiesen
05.16.19
[mai multe]
Vânătoarea de ouă
04.05.19
[mai multe]
O carte, o poveste - Ne citește Cornelia Dichel
02.05.19
[mai multe]

Arhiva


Link-uri utile

 
Informaţii actuale
Program pentru copii
Date importante
Informaţii actuale
Cursuri de limba germană pentru adulţi
Examene Goethe-Institut
Prezentarea nivelurilor
Înscriere la cursuri
Regulament
Date importante
Preţuri
Germana pentru tineri
Cursuri de limba germană pentru copii
Proiectele cursanţilor
Workshop de scriere creativă
2019 Regulamentul bibliotecii
2019 O carte, o poveste