10 ani de Centru Cultural German Sibiu – 10 Cursuri gratuite

REGULAMENT CONCURS

ORGANIZATOR

Organizatorul concursului este Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu / Centrul Cultural German Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Mitropoliei nr. 16. Respectarea regulilor din prezentul document este obligatorie pentru toţi participanţii. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înţeles şi este de acord cu termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial este adus la cunoştinţa publicului în momentul înscrierii la concurs, pe pagina de facebook a Centrului Cultural German Sibiu (CentrulCulturalGermanSibiu), precum şi pe site-ul www.ccgsibiu.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunţa public participanţii.

SECŢIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfăşoară în perioada 22 septembrie – 3 octombrie 2014, în incinta Centrului Cultural German Sibiu.

SECŢIUNEA 3. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În perioada 22 septembrie – 3 octombrie 2014 în intervalul orar 10:00-18:00 vă invităm să vă înscrieţi la cursurile de germană din modulul de toamnă 2014. Flyer-ul de concurs se depune completat integral şi corect în urna aflată în biroul de cursuri al Centrului Cultural German Sibiu.

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi în data de 6 octombrie 2014, ora 16:00 în biblioteca Centrului Cultural German Sibiu.

SECŢIUNEA 4. PREMIUL ŞI MODALITATEA DE ACORDARE

Centrul Cultural German Sibiu oferă 10 cursuri de limba germană în modulul de iarnă 2015 organizat de Centrul Cultural German Sibiu la sediul acestuia din str. Mitropoliei nr. 16. Câştigătorii pot participa la curs respectând toate condiţiile de participare prezentate la înscriere de personalul Centrului Cultural German Sibiu.

Pentru a intra în posesia premiilor, câştigătorii trebuie să se prezinte în perioada de înscriere la modulul de iarnă 2015 (5-16 ianuarie 2015) la sediul Centrului Cultural German Sibiu şi să ia la cunoştinţă toate condiţiile de participare la curs.

Premiile nu pot fi convertite în bani.

Premiile nu pot fi transferate altor persoane.

Perioada de participare la cursul câştigat nu poate fi modificată.

Câştigătorii au dreptul de a se înscrie în modulul de iarnă 2015 exclusiv la acelaşi format de curs, pentru care au optat în modulul de toamnă 2014. Formatele de curs sunt: curs standard de 10 săptămăni, curs de weekend, curs de pregătire pentru examen, curs de conversaţie şi gramatică, curs de specialitate (germana pentru cadre medicale), curs pentru copii.

În cazul în care câştigătorii nu se prezintă la înscriere în perioada de înscrieri făcută publică pe site-ul Centrului Cultural German Sibiu (www.ccgsibiu.ro) sau pe pagina de facebook (CentrulCulturalGermanSibiu), organizatorul îşi rezervă dreptul de a oferi premiul unui alt participant la concurs.

Numele câştigătorilor concursului vor fi anunţate pe pagina de facebook a Centrului Cultural German Sibiu.

SECŢIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor cursanţilor înscrişi în perioada 22.09 – 3.10.2014 la cursurile organizate de Centrul Cultural German Sibiu în modulul de toamnă 2014, cu excepţia angajaţilor Societăţii Culturale Româno-Germane Sibiu / Centrului Cultural German Sibiu, a colaboratorilor acesteia, precum şi a membrilor familiilor acestora până la gradul IV inclusiv.

Cursanţi cu drept de participare la concursul sus menţionat sunt considerate toate persoanele participante la modulul de toamnă 2014, care până la finalul celei de-a cincea săptămâni de curs (7.11.2014) au achitat integral cursul pentru care s-au înscris.

În cazul constatării, inclusiv ulterioare, a faptului că unul sau mai mulţi participanţi câştigători au completat mai mult decât un singur flyer de concurs, câştigătorul/căştigătorii respectiv/i va/vor fi descalificat/ţi.

SECŢIUNEA 6. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Societatea Culturală Româno-Germană Sibiu / Centrul Cultural German Sibiu va păstra confidenţialitatea tuturor datelor celor înscrişi la concurs.

SECŢIUNEA 7. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul concursului este disponibil în mod gratuit pe pagina de facebook (CentrulCulturalGermanSibiu) şi poate fi consultat şi în formă tipărită la sediul Societăţii Culturale Româno-Germane Sibiu / Centrului Cultural German Sibiu, în perioada 22.09-3.10.2014, de luni până vineri între orele 10:00 – 18:00.


 
 
Centru de Examinare al Goethe-Institut

Informaţii actuale

Centrul Cultural German Sibiu vă urează zile frumoase de vară
07.31.18
[mai multe]
28.05.2018
05.25.18
[mai multe]
Și tu știi să desenezi!
05.23.18
[mai multe]

Arhiva


Link-uri utile

 
Informaţii actuale
Program pentru copii
Date importante
Informaţii actuale
Cursuri de limba germană pentru adulţi
DIDAK-DEUTSCH
Examene Goethe-Institut
Prezentarea nivelurilor
Înscriere la cursuri
Regulament
Date importante
Preţuri
Germana pentru tineri
Cursuri de limba germană pentru copii
Proiectele cursanţilor
Workshop de scriere creativă
2018 Informaţii actuale
2018 Cartea săptămânii
2018 Regulamentul bibliotecii