2019 Regulamentul bibliotecii

Înscriere

Înscrierile se fac personal în baza actului de identitate şi prin achitarea taxei de înscriere. Dacă nu aveţi domiciliul stabil în Sibiu (de ex. studenţii) este necesară viza de reşedinţă. Cel/cea înscris/ă confirmă prin semnătura sa, că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete acceptând astfel regulamentul şi taxele aferente. În acelaşi timp este de acord ca datele sale personale să fie prelucrate şi înregistrate strict în scopul instituţiei. Copiii sub 14 ani se vor prezenta cu carnetul de note şi cu acordul părinţilor respectiv confirmarea prin semnătură acestora a regulamentului bibliotecii. De asemenea vor achita taxa de înscriere. Toţi abonaţii primesc un permis de bibliotecă netransmisibil valabil un an de zile de la data înscrierii.

Taxa anuală
40,- RON copii, elevi, studenți și cursanți
60,- RON adulţi

Taxa 6 luni30,- RON copii, elevi, studenți și cursanți50,- RON adulţi

Împrumut
Se pot împrumuta cărţi, CD-uri și reviste. Numărul materialelor de împrumut este limitat la 5. Cărţile având eticheta roşie, ultimele numere ale revistelor, jocurile şi DVD-urile nu se împrumută. Cărţile din Centrul Didactic pot fi împrumutate în regim de bibliotecă. Abonaţii se obligă să folosească cu grijă bunurile bibliotecii, cărţile, aparatele şi sala de lectură.

Perioada de împrumut
Cărţi, cd-uri şi reviste: 2 săptămâni

*Lectură obligatorie și rezervare cărți

Vă rugăm sa luați la cunoștință următoarele:• Din toate cărțile bibliotecii noastre există un exemplar, care poate fi împrumutat pentru două săptămâni, în caz excepțional o săptămână, în cazul în care cartea dorită face parte din lectura obligatorie a mai multor clase.• O carte des cerută nu poate fi prelungită după termenul de restituire trecut în fișa cărții. În caz de nerestituire se percep penalități conform regulamentului bibliotecii.• O carte poate fi rezervată, caz în care bibliotecara va trece numele cititorului pe o listă de rezervări. Respectând protecția datelor, această listă nu poate fi făcută publică. Din momentul anunțării telefonice sau prin e-mail de posibilitatea împrumutării cărții rezervate, cititorul are la dispoziție 24 de ore (respectând orarul bibliotecii) să vină să o împrumute. În caz contrar pierde rezervarea.• Cititorul este responsabil de buna funcționare a echipamentelor de comunicare (telefon fix, mobil, calculator, mail, tableta, etc.). De asemenea este responsabil de comunicare corectă și completă a datelor sale de contact. Centrul Cultural German Sibiu nu poate fi făcut responsabil de lipsă de comunicare în cazul în care datele furnizate sunt greșite sau ignorate de cititor (v. necitirea mail-ului, nepreluara apelului, etc.)

Restituirea materialelor
Abonaţii se obligă să restituie materialele împrumutate la timp şi să le înlocuiască în cazul deteriorării sau pierderii lor. Depăşirea termenului de împrumut se sancţionează prin amendă în valoare de 1,- RON/zi de întârziere/material împrumutat. Depăşirea termenului de împrumut de 30 de zile lucrătoare se sancţionează prin amendă în valoare de 50 de Lei.

Newsletter Cartea Săptămânii
Pentru abonare sau dezabonare de la newsletter-ul bibliotecii, vă rog trimiteţi un scurt mesaj la adresa de e-mail: biblioteca@ccg.ro.

Biblioteca Centrului Cultural German Sibiu îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral regulamentul cu notificarea exclusiv electronică a abonaţiilor. 

 

 
 
Centru de Examinare al Goethe-Institut

Informaţii actuale

Ne mutăm!
09.11.19
[mai multe]
Thilo citește din Animal Heroes - Falkenflügel
09.03.19
[mai multe]
Program de vară
08.05.19
[mai multe]

Arhiva


Link-uri utile

 
Informaţii actuale
Program pentru copii
Date importante
Informaţii actuale
Cursuri de limba germană pentru adulţi
Examene Goethe-Institut
Prezentarea nivelurilor
Înscriere la cursuri
Regulament
Date importante
Preţuri
Germana pentru tineri
Cursuri de limba germană pentru copii
Proiectele cursanţilor
Workshop de scriere creativă
Endlich ist der Sommer da!
2019 Cartea săptămânii
2019 Regulamentul bibliotecii
2019 O carte, o poveste