Date importante


înapoi

Modulul de primăvară 2017

Acest modul se adresează cursanţilor care vor să înveţe limba germană sau să îşi îmbunătăţească cunoştinţele de limbă. Cursurile au loc de două ori pe săptămână, între orele 8:30 şi 11:00, 15:15 - 17:45 sau 18:00 - 20:30.

În modulul de primăvară 2017 organizăm cursuri standard, cursuri de weekend, cursuri de conversaţie, de gramatică şi de pregătire pentru examenele Goethe-Institut.

La sfârşitul cursului, cursanţii/cursantele pot primi o adeverinţă de participare sau au posibilitatea de a participa la examenele Goethe-Institut la Sibiu.

Înscriere cursuri: 27.03 - 07.04.2017
Desfăşurare cursuri: 10.04. - 21.06.2017
Nr. participanţi 10 - 16 persoane

Înscriere şi informaţii la:
Tel. 0269-210830
cursuri@ccgsibiu.ro

înapoi

Cursuri de weekend în modulul de primăvară 2017

Tuturor celor care au o profesie solicitantă le oferim şi cursuri de weekend. Un curs cuprinde 60 de unităţi didactice, (1 unitate didactică = 45 de minute). Şedinţele se organizează sâmbăta între orele 9:00 - 14:00.

Pentru a se forma o grupă este necesar un număr minim de 10 persoane înscrise.

Înscriere:

nu se organizează

Curs de germană:

nu se organizează

Nr. participanţi: 

10 - 16 persoane

Înscriere şi informaţii la:
Tel. 0269-21 08 30
cursuri@ccgsibiu.ro

înapoi

Cursuri de pregătire pentru examenele Goethe-Institut

Centrul Cultural German Sibiu organizează pentru toţi cei care doresc să obţină o diplomă recunoscută internaţional, cursuri de pregătire pentru examenele Goethe-Institut. Acestea au loc vinerea şi / sau sâmbăta. În cadrul cursurilor de pregătire se exersează în mod special competenţele necesare pentru nivelul dorit şi se susţine o preexaminare cu caracter de simulare în condiţii de examen. 

Înscriere:

nu se organizează

Curs de pregătire:

nu se organizează

Nr. participanţi:

10 - 16 persoane

Înscriere şi informaţii:
Tel. 0269-21 08 30
cursuri@ccgsibiu.ro

înapoi

Examene Goethe-Institut 2017

Centrul Cultural German Sibiu este Centru de examen Goethe-Institut şi organizează de două-trei ori pe an, la sediul propriu, examene Goethe-Institut pentru toate nivelurile.
Examenele testează toate competenţele lingvistice, iar diploma astfel obţinută este recunoscută internaţional.

Participarea anterioară la cursurile noastre nu este obligatorie.

OFERTA DE EXAMENE

B2 Goethe-Zertifikat B2

B1 Goethe-Zertifikat B1 nou

A2 Start Deutsch 2

A1 Start Deutsch 1

De asemenea, oferim pretestări pentru examenele Goethe-Institut pe baza cărora vă putem sfătui şi pregăti pentru obţinerea unei diplome.
Pretestările au loc cu cel puţin două săptămâni înaintea examenului Goethe-Institut.

Examene aprilie 2017*

Înscriere:

13.02. – 3.03.2017

Examen de simulare B1 (cu programare):

16.-17.03.2017, de la ora 8:00

Examen de simulare B2 (cu programare):

nu se organizează

Data examenelor**:

27.–28.04.2017

Număr de participanţi:

min. 15 persoane

Aici vă puteţi informa cu privire la organizarea şi desfăşurarea examenelor Goethe-Institut:
Regulament de desfăşurare a examenului B1
Regulament de desfăşurare a examenului B2
Regulament de desfăşurare a examenului C1
Regulamentul examenelor Goethe-Institut
Informaţii pentru candidaţii cu nevoi speciale
Anexă la reglementările privind desfăşurarea examenului: Candidaţi cu nevoi speciale

Informaţii cu privire la preţurile examenelor Goethe-Institut găsiţi aici.

Înscriere şi informaţii la:
Tel. 0269-21 08 30
cursuri@ccgsibiu.ro

* La examen / preexaminare pot participa doar persoanele înscrise în perioada sus menţionată. Înscrise sunt considerate persoanele care până la finalul înscrierilor au adus personal sau au trimis prin poştă sau curier formularele corect şi integral completate. Nu se fac înscrieri telefonice sau prin e-mail.

** În funcţie de numărul de candidaţi, examenele organizate de Goethe-Institut (scris şi oral) pot avea loc într-una sau în ambele zilele menţionate mai sus. Programul îl stabileşte Centrul Cultural German Sibiu împreună cu Goethe-Institut Bucureşti.

înapoi

[Translate to Romanian:] Wintermodul 2017

[Translate to Romanian:] Dieses Modul richtet sich an KursteilnehmerInnen, die Deutsch lernen oder ihre Sprachkenntnisse erweitern wollen. Die Kurse finden zweimal pro Woche, zwischen 8.30 und 11.00 Uhr, 15.15 und 17.45 Uhr oder 18.00 – 20.30 Uhr statt.

Im Wintermodul 2016 organisieren wir Standardkurse, Wochenendkurse, Konversations- und Grammatikkurse sowie Vorbereitungskurse für Goethe-Prüfungen.

Nach Beenden des Kurses können die KursteilnehmerInnen eine Teilnahmebestätigung bekommen und haben sogar die Möglichkeit an den Goethe-Prüfungen teilzunehmen.

Einschreibung Deutschkurse: 4. - 13.01.2017

Verlauf Deutschkurse: 16.01. - 24.03.2017

Anzahl Personen: 10 - 16 Personen

Anmeldung und Informationen:

Telefon: 0269-210830
cursuri@ccgsibiu.ro

[Translate to Romanian:] Goethe-Prüfungen 2017

[Translate to Romanian:] Das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt ist Institut mit Prüfungsauftrag und organisiert zwei bis drei Mal im Jahr Prüfungen des Goethe-Instituts auf allen Niveaustufen vor Ort.
Die Prüfungen testen alle Sprachfertigkeiten und das dadurch erhaltene Diplom ist international anerkannt.

Eine vorherige Teilnahme an unseren Kursen ist nicht verpflichtend.

ANGEBOT DER PRÜFUNGEN

B2 Goethe-Zertifikat B2

B1 Goethe-Zertifikat B1 neu

A2 Start Deutsch 2

A1 Start Deutsch 1

Zusätzlich bieten wir auch Prüfungsvorbereitungen an, auf deren Grund wir Sie konkret beraten und auf den Erhalt eines Diploms vorbereiten können.
Die Prüfungsvorbereitung findet mindestens zwei Wochen vor den Goethe-Prüfungen statt.

Termine April 2017*

Einschreibung:

13.02. – 3.03.2017

Prüfungsvorbereitung B1: (mit Anmeldung)

16.-17.03.2017, ab 8 Uhr

Prüfungvorbereitung B2: (mit Anmeldung)

wird nicht organisiert

Prüfungstermin**:

27.–28.04.2017

Anzahl Personen:

min. 15 Personen

Hier informieren Sie sich über die Organisation und Durchführung der Goethe-Prüfungen:
Durchführungsbestimmungen B1
Durchführungsbestimmungen B2
Durchführungsbestimmungen C1
Allgemeine Prüfungsordnung
Informationen für Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf
Ergänzungen zu den Durchführungsgestimmungen: Prüfungsteilnehmende mit spezifischem Bedarf

Für Informationen über die Preise der Prüfungen klicken Sie hier.

Anmeldung und Informationen:
Tel. 0269-21 08 30
cursuri@ccgsibiu.ro 

* Zum Prüfungstermin / zur Prüfungsvorbereitung werden nur Kandidaten zugelassen, die sich im o.g. Zeitraum eingeschrieben haben. Die Einschreibung erfolgt nur per ausgedrucktem, korrekt und vollständig ergänztem Anmeldeformular. Einschreibungen per Telefon und/oder E-Mail werden nicht berücksichtigt.

**Die Prüfungen des Goethe-Instituts (schriftlich und mündlich) können an einem oder an beiden der o.g. Tagen stattfinden. Die Planung der Prüfung erstellen das Deutsche Kulturzentrum Hermannstadt und das Goethe-Institut Bukarest.

 
 
Centru de Examinare al Goethe-Institut

Informaţii actuale

Festivitate de premiere a concursului de scriere creativă "Îmi fac valiza și..."
05.15.17
[mai multe]
Ornat rame foto
05.10.17
[mai multe]
O carte, o poveste
05.03.17
[mai multe]

Arhiva


Link-uri utile

 
Informaţii actuale
Program pentru copii
Date importante
Informaţii actuale
Cursuri de limba germană pentru adulţi
Cursuri de limba română pentru adulţi
Examene Goethe-Institut
Prezentarea nivelurilor
Înscriere la cursuri
Date importante
Preţuri
Cursuri de limba germană pentru copii
Proiectele cursanţilor
2017 Informaţii actuale
2017 Cartea săptămânii
2017 Regulamentul bibliotecii
2017 Klassenbesuche